+358 44 262 9219 aleksi@meltosource.fi

Lingsoft Speech Services UI

AngularJS | node.js | REST | OAuth | CKEditor

Lingsoftin kieliteknologioita yhteen kasaava käyttöliittymä, josta modifoitavissa käytettävissä olevat teknologiat asiakaskohtaisesti.

Projektin yhteenveto

Lingsoft Speech Services UI on Angular käyttöliittymä Lingsoftin REST-rajapinnan takaa löytyville kielipalveluille. Käyttöliittymä kasaa pilvipalvelut yhteen pakettiin ja sisältää laajan käyttäjähallinnan. Sovellus toimii internetselaimessa, eikä vaadi asennusta tai lisäohjelmia. Palveluille on omat moduulinsa välilehdillä ja välilehdellä yksi tai useampi näkymä. Näistä moduuleista voidaan räätälöidä halutut palvelut asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti. Lisäksi eri palveluiden sisällä on runsaasti käytettäviä optioita. Esimerkiksi puheentunnistuksessa on käytettävissä useita eri kielimalleja, joista kullekin asiakkaalle voidaan valita parhaiten soveltuvin malli. Sovellus on integroitu Lingsoftin käyttäjäryhmiin sekä autentikaatiopalveluun. Palvelu on tarkoitus tuotteistaa vuoden 2019 aikana.

Projektin tiedot

Asiakas

Lingsoft Language Services Oy

Tuotantovuodet

2018 – 2021

Ensisijainen kohderyhmä

Terveydenhuoltoala

Puheentunnistus

Puheentunnistus on palvelun keskeisin hyödynnettävä vuorovaikutusteknologia. Sovelluksen pääkäyttäjäryhmä on työsuoritteita ja raportteja saneleva henkilökunta, kuten esimerkiksi hoitohenkilökunta ja viranomaiset. UI käyttää Lingsoftin REST-rajapinnan takaa löytyvää reaaliaikaista vapaan puheen tunnistinta, johon on saatavilla myös spesifisia eri kielimalleja, kuten esimerkiksi patologian ja terveydenhuollon yleismallit. Tekstidokumenttien käsittely tapahtuu CKEditor-instanssissa, johon on integroitu Lingsoftin kielimallikohtainen, myös REST-rajapinnan takaa löytyvä oikoluku.

Autentikaatio

Käyttäjät autentikoidaan Lingsoftin LSAuth-autentikointipalvelussa. Autentikaatio on toteutettu Active Directory (AD) Security Token Service (STS) standardin mukaisesti, jonka periaatteita myös käyttöliittymä noudattaa. Lisäksi autentikaatio tukee autentikoitumista Microsoft Azuren autentikointipalvelussa, OAuth standardin mukaisesti.

Case Synlab

SYNLAB on Euroopan suurin laboratoriopalveluita tarjoava yritys. SYNLABin palveluihin kuuluvat muun muassa patologiapalvelut, eli lääketieteelliset analyysit kudos- ja eritenäytteiden pohjalta.

Patologin arki pyörii usein mikroskoopin ympärillä näytteitä tutkiessa. Jokaisesta analysoitavasta näytteestä tehdään lausunto, jonka patologi joko kirjaa itse tai sanelee tekstinkäsittelijän purettavaksi. Patologi analysoi päivässä kymmeniä näytteitä, joiden dokumentointi tavalla tai toisella vie suuren osan työajasta.

Lingsoft toteutti SYNLABille puheentunnistusratkaisun, jossa patologin sanelu tunnistuu tekstiksi lähes reaaliaikaisesti. Sanelijan ei tarvitse opettaa puheentunnistusta lisäämällä ohjelmaan yksittäisiä sanoja. Ennen järjestelmän käyttöönottoa SYNLABissa Lingsoftin asiantuntijat räätälöivät puheentunnistuksen tunnistamaan erityisesti patologian erikoisterminologiaa koneoppimisen avulla.

Visuaalinen ilme ja vuorovaikutus

Visuaalinen ilme on toteutettu Lingsoftin brändiohjeen mukaiseksi, käyttöliittymän ollessa rakennettu Angular Material käyttöliittymäkirjaston varaan. Puheesta tekstiksi ominaisuuden lisäksi sovelluksesta löytyy myös palvelut videoiden tekstittämiseksi sekä ääniraidan uudelleen puhumista varten. Lingsoft Speech Services UI sisältää käyttöliittymän järjestelmän opetusta varten sekä laajan käyttäjähallinnan ja statistiikan. Sovellus on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti työpöytäkäytössä, tekstinkäsittelyvaatimusten johdosta, mutta se skaalautuu käytettäväksi myös tableteilla ja kannettavilla tietokoneilla sekä toimii myös matkapuhelimessa.