+358 44 262 9219 aleksi@meltosource.fi

Lingsoft Scribe-sanelunpurkusovellus

Java | Vaadin | Spring Framework | CKEditor

WWW-selaimella käytettävä Java-verkkopalvelu sanelunpurkajien käyttöön.

Projektin yhteenveto

Lingsoft Scribe on pitkän kehityshistorian omaava WWW-selaimessa käytettävä palvelu. Sen avulla Lingsoftin sanelunpurkajat kirjoittavat audiomuotoisia saneluita tekstimuotoon, esimerkiksi terveydenhuollon tarpeeseen. Melto Source on ollut mukana kehittämässä käyttöliittymää vuodesta 2018. Työnkuvaan on kuulunut bugien ja virheiden korjaaminen, teknologioiden päivittäminen, parannukset käyttöliittymään sekä ominaisuuksien jatkokehitys.

Projektin tiedot

Asiakas

Lingsoft Language Services Oy

Tuotantovuodet

2018, 2019

Ensisijainen kohderyhmä

Terveydenhuoltoala

Scenario

Terveydenhuollossa jokaisesta potilaskäynnistä syntyy yksi tai useampi kirjaus potilaskertomukseen – yksin Suomessa siis miljoonia kirjauksia vuodessa. Potilasdokumentaatio on olennainen osa potilaan hoitoprosessia. Tiedon on oltava virheetöntä ja saatavilla nopeasti, jotta hoitopolun varrelle ei synny turhia mutkia tai kuoppia. Kiireisimmillään valmis potilasteksti tarvitaan muutamassa minuutissa.

Suurin osa lääkäreiden kirjauksista tehdään sanelemalla. Tekstinkäsittelijät kuuntelevat sanelut ja purkavat ne tekstiksi potilastietojärjestelmään. Potilas- ja sanelumäärät vaihtelevat suuresti vuoden- ja vuorokauden ajan mukaan. Tekstinkäsittelijöiden työn mitoittaminen ja ajoittaminen on  tämän vuoksi haasteellista. Jos kiireellisiä saneluja kertyy jonoon, potilas ja hoitohenkilökunta joutuvat odottamaan potilaskertomuksen valmistumista, jolloin koko hoitoprosessi hidastuu.

Teknologiaratkaisut

Java web-palvelu on toteutettu Spring Frameworkin varaan. Sen avulla mallinnetaan ja pidetään yllä tietokantayhteyttä MySql-tietokantaan. Käyttölittymän osalta käytössä on Vaadin Framework, minkä komponenteista UI on rakennettu. Tekstinkäsittelyä varten käytetään CKEditor-instanssissa. Palvelua ajetaan Apache Tomcat-palvelinympäristössä.

Tekstinkäsittelyä ja teknologiaa

Tekstinkäsittely on sovelluksen keskeisimmässä asemassa – onhan palvelun koko idea auttaa saneluiden kirjoittamisessa tekstiksi. Käytössä on CKEditor 4 -tekstieditori, johon on integroitu Lingsoftin omia kielipalveluita. Sanelunpurkajalle järjestelmä tarjoaa laatutarkistimen, joka on räätälöity ymmärtämään terveydenhuollon terminologiaa, huomauttamaan kirjoitusvirheistä sekä antamaan korjausehdotuksia. Lisäksi kirjoittajalla on käytössään termihakutyökalu, johon on koottu tiedonhaun kannalta oleellisimmat lähteet, kuten alan sanastoja, laboratoriolyhenteitä ja diagnoosikoodeja. Näin kirjoittaja voi kohdistaa haun samanaikaisesti useisiin luotettaviin lähteisiin, mikä säästää aikaa.

Sanelunpurkua vastaamaan alan haasteisiin

Sanelunpurku on kehitetty vastaamaan alan haasteisiin. Siihen on koottu työkaluja niin sanelunpurkajan, operatiivisen johdon kuin taloushallinnonkin tarpeisiin, jotta loppuasiakas saisi palvelun mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Sovelluksen automaattinen tuotannon seuranta mahdollistaa tulospohjaisen työskentelyn.