Melto Source

[ Web | Design & Ilme | Valokuvaus | Käyttöliittymä | Ohjelmointi | Testaus ]

Paremman käyttökokemuksen vuoksi suosittelemme JavaScriptin sallimista selaimessasi.

Web-sivut ja visuaalinen ilme

Tarjoamme modernit verkkosivuratkaisut uusia teknologioita hyödyntäen. Päivitämme visuaalisen ilmeen nykypäivän mukaiseksi ja toimitamme verkkosivuille lisäominaisuudet ja sisältöpäivitykset.
[
 • Kotisivut
 • Web-palvelut
 • Verkkokaupat
 • Dynaamiset verkkosivuratkaisut
 • Sisältöpäivitykset
 • Lisäominaisuudet
]

Meillä on vahva ammattitaito verkkopalveluiden toteuttamiseksi eri web-tekniikoita hyödyntäen, ja kykenemme toimittamaan haasteellisemmatkin Internet-pohjaiset ratkaisut ja verkkosivut. Ideoimme kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrimme käytettävyydeltään intuitiivisiin ja tehokkaisiin sekä visuaalisesti miellyttäviin ratkaisuihin. Teemme verkkosivujesi graafisen ilmeen haluamasi mukaiseksi, nykypäiväiseksi ratkaisuksi, joka on käytettävissä myös tableteilla ja älypuhelimilla. Voit esimerkiksi vaivatta käyttää tätä sivustoa eri kokoisilla laitteilla!

Verkkosivujen toteutuksessa hallitsemme uusimmat yleisesti tuetut kielet (HTML5, CSS3, JavaScript). Hyödynnämme mielellämme niihin liittyviä web-teknologioita, joista mainittakoon Bootstrap, Node.js, Grails, Ractive, Rails ja jQuery-kirjastot. Näiden avulla kykenemme tarjoamaan sovellusominaisuuksiltaan ja visuaaliselta ulkoasultaan tasokkaita, nykypäivän kriteerit täyttäviä ratkaisuja.

Luonnollisesti myös perinteiset verkkoratkaisut luonnistuvat, kuten esimerkiksi päivitykset olemassa olevaan Java tai PHP/SQL -pohjaiseen verkkosivustoon.

Tarvittaessa tuotamme sivustolle grafiikat ja tuotekuvat, mutta myös yhteistyö markkinatoimistojen kanssa sopii meille. Tarpeen mukaan teemme myös pienempiä toimeksiantoja, kuten sisältöpäivityksiä ja grafiikoita, tuntiveloituksella.

Sovellukset ja prototyypit

Prototyyppien ja demojen avulla voidaan visio herättää eloon varsin nopealla aikataululla. Proof-of-case -tyyliset ratkaisut mahdollistavat idean testauksen ja auttavat havainnollistamisessa, esimerkiksi rahoituksen keräysvaiheessa. Meiltä saat demot, prototyypit ja rautalankaratkaisut erittäin ripeällä aikataululla!
[
 • Prototyypit
 • Demot
 • Käyttöliittymät
 • Sovellukset
 • Mobiilisovellukset
]

Vuosien työhistoriamme aikana olemme suunnitelleet ja toteuttaneet kymmeniä innovatiivisia ja aluksi lähes mahdottomilta vaikuttaneita prototyyppejä ja sovelluksia. Tekemillämme prototyypeillä on muun muassa ohjattu elein tehdastyössä käytettäviä robotteja, opastettu sokeita joukkoliikenteen käytössä, puheohjattu digi-tv järjestelmää sekä avustettu kouluikäisiä ulkona suoritettavissa koulutehtävissä. Olemme toteuttaneet sovelluksia pc ja palvelinympäristöön, älypuhelimiin sekä muihin harvinaisempiin päätelaitteisiin.

Emme pelkää mennä laitteistoissa pintaa syvemmälle etsiessämme parasta ratkaisumahdollisuutta ideallesi. Otamme esimerkiksi Windows, Linux tai Android -pohjaiset laitteistoratkaisut haltuumme myös natiivisti, ja mahdollistamme sen mitä tarvitset ideasi avuksi. Mikäli yritykselläsi on valmiit työntekijät etkä tarvitse toteutusta, voimme toimittaa analyysin ideasi mahdollisuuksista, rajoitteista ja vaatimuksista eri laitteisiin ja kehitysympäristöihin.

Käyttöliittymäsuunnittelumme ja toteutuksen taso on akateemisesti koeteltu ja vuosien työkokemuksen vahvistama. Kykenemme luomaan silmää miellyttäviä graafisia elementtejä, sekä käytettävyydeltään tasokkaita ja tehokkaita käyttöliittymäratkaisuja. Usein molemmat, sekä visuaalisuus että käytettävyys, mahtuvat samaan pakettiin.

Mobiililaitteiden, ulkoisten komponenttien sekä uusien vuorovaikutustekniikoiden (kuten puhe, eleet ja sijainti) hyödyntäminen osana sovelluskehitystä ovat erikoisalaamme!

Studiovalokuvaus

Kuvat ja grafiikat luovat brandin ja antavat ilmeen verkkosivuille sekä sovelluksiin. Tasokkaat tuotekuvat ovat verkkokaupan kivijalka. Valokuvaamme ja editoimme tarvitavan digitaalisen kuvamateriaalin sekä toimitamme muut studiovalokuvaukset tilauksesta.
[
 • Tuotekuvaukset
 • Konseptikuvat
 • Käyttötapaukset
 • Grafiikat
 • Kuvankäsittely
]

Yrityksen myymälässä tärkeää on tuotteiden esillepano ja paketointi. Sama pätee myös Internet verkkokauppojen tuotekuviin. Tasokkaat valokuvat luovat laadukkaan mielikuvan tuotteesta, ja hyvät tuotekuvat auttavat kasvattamaan myyntiä. Henkilökuvien ja muiden grafiikoiden avulla voidaan verkkosivuille ja graafisiin käyttöliittymiin tuoda halutunlaista ilmettä ja vahvistaa imagoa.

Yrityksellämme on oma valokuvausstudio, jossa voidaan kuvata tarvitsemasi tuotekuvaukset, henkilökuvaukset ja muut grafiikat. Ammattitason valaistusteknologiamme ansiosta kuviin saadaan haluttu valaistus ja varjostus. Kuvat ovat siis lähtökohtaisesti tasokkaita ja hyvin lähellä haluttua, joten runsasta jälkieditointia ei tarvita. Lisäksi monet taiteelliset ja visuaaliset korostukset ovat huomattavasti parempilaatuisia valotekniikoin toteutettuna kuin jälkieditoituna.

Jos siis tarvitset valokuvausta osana projektia tai tuntiveloituksella, niin teemme sen ilomielin! Meiltä saat tasokkaat kuvat juuri sellaisena kuin haluat tai meidän visioimanamme. Mielellään otamme kuvattavista kohteista monta vedosta, joista voidaan jälkikäteen valita mieluisin.

Uudet vuorovaikutustekniikat

Vaihtoehtoiset käyttötavat ovat erikoisalaamme! Omaamme vuosien työkokemuksen useiden uusien vuorovaikutusteknologioiden soveltamisesta ja tutkimisesta osana vuorovaikutusta.
[
 • GPS
 • NFC
 • Puheentunnistus
 • Liikeentunnistus
 • Puhekäyttöliittymät
 • Elekäyttöliittymät
 • Kallistus
 • Orientaatio
]

Usein graafinen käyttöliittymä on luonnollinen ja tuttu ratkaisu järjestelmän käyttötavaksi. Joskus kuitenkin uudet vuorovaikutustavat saattavat tarjota huomattavasti tehokkaamman ja paremman vaihtoehdon tai vaaditaan vaihtoehtoinen käyttötapa jotain erityisryhmää ajatellen. Monet erityisryhmät eivät esimerkiksi kykene käyttämään kaikkia yleisesti käytössä olevia laitteita. Joitain prosesseja voidaan tehostaa huomattavasti eri menetelmin, kuten esimerkiksi toistuvan tyylisten raporttien laatimista sanelun ja automaattisen puheentunnistuksen avulla. On paljon käyttötapauksia, joissa peruskäyttöön vaaditut aistit on varattu tärkeämpien tehtävien hoitamiseeni; esimerkiksi katse voi olla varattu tien seuraamista ja kädet ratista ohjaamista varten.

Työskennellessämme aiemmin Kyröskoskien yliopistolla olemme tutkineet, suunnitelleet ja toteuttaneet useita sovelluksia, jotka hyödyntävät uusia vuorovaikutusmenetelmiä, kuten puhetta, kosketusta, käsieleitä ja muuta liikettä, paikannusteknologiaa, kuvanlukuteknologiaa sekä muita koneoppimiseen pohjaavia teknologioita. Pidämme itsemme ajan hermoilla ja tarjoamme mielellämme konsultointia, suunnittelutyötä ja integraatioita aiheeseen liittyen.

Älä siis epäröi ottaa yhteyttä, mikäli olet ideoinut jotain, mikä hyödyntää uutta kiinnostavaa teknologiaa, tarvitset teknologiallesi rajapintaratkaisun, integraatiototeutuksen, testausta tai muuta ammattiapua!

Teknologiaratkaisut ja testaus

Suunnittelemme ja toteutamme tasokkaat ohjelmistoarkkitehtuurit ja rajapintaratkaisut. Meiltä saat myös järjestelmät ja natiivisovellukset, kolmannen osapuolen testauksen sekä tietoturva-analyysit.
[
 • C++
 • C#
 • Haskell
 • HTML5
 • Java
 • JavaScript
 • jQuery
 • Node.js
 • Pascal
 • Perl
 • PHP
 • Python
 • Ractive
 • Scala
 • SQL
]

Järjestelmien hyvin suunniteltu arkkitehtuurimalli yhdistettynä asianmukaiseen dokumentaatioon on jatkokehitettävyyden ja robustisuuden kannalta olennaista. Tiedämme mihin kannattaa missäkin kehitysvaiheessa panostaa ja tunnemme runsaasti eri tekniikoita. Tasokkaan pohjaratkaisun ja arkkitehtuurimallin rakentamisen jälkeen kehitystyö muuttuu usein erittäin ripeäksi ja syntyvä jälki on valmiiksi rajattu ja vakaata. Näin ollen järjestelmämme ja rajapintaratkaisumme ovatkin erityisen kannattavia loppuvaiheen kehitystä ja jatkokehitystä ajatellen. Teemme myös kolmannen osapuolen testausta olemassa oleviin järjestelmiin, jolloin testit suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Suunnittelemme ja toteutamme tasokkaita back end- ja front end -ratkaisuja, hyödyntäen kehittyneitä frameworkeja ja ohjelmointikieliä; kuten esimerkiksi Scala tai Ruby on Rails. Näiden avulla voidaan varmistaa järjestelmälle luotettava arkkitehtuuri ja yhdistää kattava testaus osaksi kehitystä. Hallitsemme myös yleisimmät rajapinta-arkkitehtuurimallit, kuten REST-arkkitehtuurimallin ja Socketit. Kykenemme toteutukseen useiden eri laitteiden natiiveja ja muita erityisesti korkean tason ohjelmointikieliä hyödyntäen. Näistä mainittakoon esimerkiksi Android Java, Windows C# .net, Python ja C++ Linux-alustoille sekä puhtaasti funktionaalinen Haskell.

Palveluiden toteuttamiskokemuksen ja akateemisen koulutuksemme ansiosta olemme harjaantuneet tunnistamaan tehokkaasti mahdolliset tietoturvariskit sekä niihin verrattavissa olevat puutteet ja pullonkaulat. Kykenemme antamaan palvelulle kuin palvelulle varsin pikaisella aikataululla viitteellisen tietoturva-arvion, minkä pohjalta saadaan yleiskuva tietoturvan tasosta sekä tarpeesta syvemmälle arvioinnille ja mahdollisille toimenpiteille. Olemme havainneet useita väärinkäyttömahdollisuuksia monissa yleisesti käytössä olevissa, merkittävän mittaluokan palveluissa. Jos siis palvelusi luonne sisältää yksityisluontoista sisältöä tai haluat varmuuden palvelusi aukottomuudelle, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Käyttäjäkokemus

Käyttöliittymäsuunnittelumme lähtee aina käyttäjän tarpeista ja käyttökokemuksen optimointi on lähellä sydäntämme. Tämä näkyy toteutustemme lopputuloksessa. Toimitamme tilauksesta myös käyttöön ja käytettävyyteen liittyvät arviot, testit ja analyysit.
[
 • Käytettävyysanalyysit
 • Käyttökokeet
 • Käytettävyystestit
 • Erityisryhmät
 • Skenaariot
 • Käyttötapaukset
]

Käyttöliittymällä on aina oltava käyttäjiä. Jos käyttäjiä ei ole tai he ovat tyytymättömiä, on syytä miettiä asioita uudemman kerran. Näin ollen käyttökokemus tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, ja usein käyttöliittymiä on tuotanto- ja jatkokehitysvaiheessa hyvä testauttaa käyttäjillä. Monesti on myös järkevää suunnitella useita vaihtoehtoisia käyttöliittymiä ja suorittaa niille käyttökokeeseen nojaava arviointi, erityisesti uusien vuorovaikutusteknologioiden (esimerkiksi puhe- ja liikeohjaus) tapauksessa.

Taustamme juontaa Kyröskoskien yliopiston Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimusyksiköstä (TAUCHI), jossa olemme tutkineet vuosien ajan käyttäjien suhtautumista erilaisiin käyttöliittymiin. Olemme olleet mukana julkaisemassa kymmeniä tieteellisiä artikkeleita, kansainvälisesti arvostetuilla tiedefoorumeilla (HCI). Tutkimusten fokus on ollut pääsääntöisesti käyttäjäkokemuksen mittaamisessa ja arvioinnissa, uusien vuorovaikutustapojen innovatiivisen soveltamisen ohella. Olemme muun muassa olleet kehittämässä SUXES-menetelmää, jonka avulla voidaan arvioida moniaististen käyttöliittymämodaliteettien suoriutumista käyttäjäkokemuksen pohjalta.

Olemme työstäneet ja tutkineet käyttöliittymäratkaisuita myös erityisryhmille, joista mainittakoon muun muassa sokeat ja näkövammaiset sekä fyysisesti rajoittuneet käyttäjät. Näissä järjestelmissä on usein hyödynnetty uusia vuorovaikutusmenetelmiä, kuten puheohjausta. Täten meiltä löytyy myös kokemusta valtavirtaratkaisuista merkittävästi poikkeavien käyttöliittymäratkaisuiden arvioinnin ja toteutuksen osalta.

Teemme tilauksesta käyttöliittymien rautalankamalleja ja vaihtoehtoisia paperiprototyyppi-tason suunnitelmia, käytettävyystestauksia ja käytettävyysanalyyseja sekä kattavampia käyttökokemusarviointeja vaihtoehtoisille käyttötavoille. Luonnollisesti myös verkkosivuja ja muita käyttöliittymiä koskeva suunnittelutyömme perustuu pyrkimykseen ymmärtää käyttäjien erilaisia tarpeita, mieltymyksiä ja rajoitteita.

Yrityksestä

Intohimona ohjelmointi, ongelmanratkaisu ja halu toteuttaa luovia, konkreettisen hyödyn tarjoavia ratkaisuita. Teemme sitä mistä nautimme ja missä olemme hyviä!
Tulemme tarvittaessa yritykseesi pitämään luentoa akateemiseen tapaan tai ohjelmoimaan tarjoamallasi laitteistolla.

Melto Source on vuonna 2014 liiketoimintansa aloittanut tuleva menestystarina. Ydinporukkamme kostuu Kyröskoskien yliopistolla työskennelleistä HCI-alan tutkijoista.

Liiketoimintamme taustalla on intohimo ohjelmistokehitykseen ja suunnittelutyöhön. Haluamme tehdä sitä mistä nautimme ja missä olemme hyviä. Kenties tärkeimmät syyt yrittäjyydellemme ovat halu ja tarve toteuttaa sovelluksia aitoon käyttöön ja mahdollistaa mahdollisimman usealle käytön kautta saatava hyöty. Nämä arvot yhdistettynä alan vuosien työkokemukseen, akateemiseen koulutukseen ja luovaan mielikuvitukseen takaavat tuotannollemme tasokkaan lopputuloksen!

Tarjoamme asiantuntijapalveluita konsultaation, kehitysprojektin ja freelance-ohjelmoinnin muodossa. Jos siis tarvitset yrityksellesi järjestelmätoteutuksen, tuotekuvauksia, sovellusintegraation tai vaikkapa tietoturva-analyysin, niin teemme sen mielellämme. Tulemme myös tarvittaessa yrityksesi toimitiloihin työskentelemään tarjoamallasi laitteistolla, vaikka ensisijaisesti työskentelemme omista toimitiloistamme käsin. Mikäli tarvitset henkilökunnallesi lisäkoulutusta liittyen johonkin eritysosaamiseemme tai kehittämäämme järjestelmään, laadimme tapauskohtaiset luentomateriaalit ja järjestämme henkilöstöllesi koulutustilaisuuden.

Monipuolisen osaamisen ansiosta kykenemme tekemään haastavampiakin järjestelmäkokonaisuuksia – alusta loppuun!